Kniha je úplne z iného sveta. Stiahni si a prečítaj si ju!

Raeliánske Hnutie

 Category: Posolstvo Elohim

 • Ako môžu Raeliáni veriť tomu, čo hovorí len jeden jediný človek?
  Všetko, čo Rael vo svojich knihách píše, potvrdzujú jednak staré náboženstvá, legendy, tradície, a rovnako aj moderná veda. Dôkazmi a stopami o kontaktoch pozemšťanov a ľudí z iných planét je popretkávaná celá naša história, a nachádzame ich na všetkých svetadieloch. A keď sa pozriete na dnešné najnovšie vedecké výdobytky, sú to veci, o ktorých Rael hovoril pred 32 rokmi. Raeliánska filozofia hlása zanechať slepú vieru a nahradiť ju rozmýšľaním a pozorumením, preto nás Rael žiada, aby sme skúmali samostatne, aby sme mu neverili slepo, a ak nám to logicky sedí, až potom nech to či ono pre nás platí.
 • Kto stvoril našich stvoriteľov Elohim?
  Keby sme verili v Boha, mohli by sme sa spýtať: "Kto stvoril Boha?" Keby sme verili v evolúciu a Veľký Tresk, tiež by sme sa mohli spytovať: "Odkiaľ sa vzala energia a hmota, z ktorej sa uskutočnil Veľký Tresk?" Elohim boli stvorení rovnako ako my, tiež ľuďmi z iných planét. Pre nich boli tamtí ľudia stvoriteľmi. Ide o nekonečný vesmírny cyklus života, tvorenia... . Jedného dňa vedci zo Zeme pôjdu skúmať vesmír, odídu na iné planéty stvoriť tam život, vytvoria tam svet podobný nášmu, aj ľudí "na svoj obraz".
 • Prečo potrebujú Ambasádu?
  Nie sú nijakí votrelci. Prejavili svoju túžbu stretnúť sa s nami, ale rešpektujú ak tomu povieme svoje "nie". Zostáva teda na nás privítať ich, a pozvánkou je práve Ambasáda. Prinajmenšom toto je potrebné urobiť.
  Bez neutrality územia na ktorom bude stáť Ambasáda, bez voľného vzdušného priestoru a oficiálneho pozvania by neohlásené a neželané pristátie mohlo spôsobiť veľké politické a ekonomické problémy a celosvetový chaos. Zároveň Elohim chcú, aby prvou inštitúciou, ktorú kontaktujú, bolo nimi založené nové hnutie, a nie staré náboženstvá, či pozemské ideológie, a nechcú ani kontaktovať vládu nijakého štátu, pretože nechcú v tomto nikoho favorizovať pred niekym druhým. Takže prídu len ak postavíme neutrálnu Ambasádu. Je to ich prejav lásky a rešpektu voči nám. Podľa pokynov Elohim Rael založil organizáciu zvanú Raeliánske Hnutie, neziskovú medzinárodnú organizáciu, ktorá spojí ľudí všetkých rás, národov a náboženstiev, ktorí si želajú pomáhať tomuto veľkému cieľu. Je to plne otvorená organizácia, ktorá sa nesnaží nikoho presviedčať, ale chce len objektívne a bez nátlaku informovať o svojich aktivitách a cieľoch, o svojej filozofii, a jednotlivec z nej môže kedykoľvek slobodne odísť a slobodný sa v nej aj cítiť. Žiaden člen hnutia nepoberá plat za svoju pomoc a činnosť, ba ani sám Rael.
 • Prečo sa Elohim jednoducho neukážu otvorene, aby tým podporili hnutie a tiež dokázali, že to čo Rael hovorí, je naozaj pravda?
  Skúsme si predstaviť takýto scenár... . Všemocné a doposiaľ neznáme bytosti, ktoré tvrdia, že vytvorili všetok život na Zemi, náhle prídu na Zem, buď pristanú, alebo budú krúžiť niekde nad obežnou dráhou, tak aby to všetci videli. Predstavte si, že by sa náhle objavili cudzie vesmírne lode. Ako by ľudia reagovali, keby uzreli mimozemské bytosti, ako vystupujú z vesmírnych korábov? Je veľmi pravdepodobné, že by boli považovaní za "nepriateľských votrelcov", a dôsledkom by boli istotne agresívne útoky zo strany vojenských leteckých síl pozemšťanov. Toto nie je prípustné! Teda predtým, než sa uskutoční mierumilovný kontakt, musia pozemšťania dosiahnuť určitý stupeň chápania, a musia byť informovaní, kto Elohim sú, a ako sa zachovať. Rael vyhlásil, že Elohim nám nedajú nijaké dôkazy v podobe "zázrakov" ako sa to stalo v časoch Krista, keď sa snažili týmto presvedčiť vtedajšiu populáciu o tom, že nás naozaj stvorili. Všetky vtedajšie zázraky, ktoré urobili, viedli napokon aj tak tomu, že Ježiša Krista ukrižovali, keďže filozofické učenia vtedajšej doby stáli v protiklade voči týmto neuveriteľným dôkazom. Ani týchto niekoľko fantastických zázrakov pozemským ľuďom nestačilo na to, aby sa im dokázalo, že Elohim sú stvoritelia. Musíme taktiež pripomenúť, že Elohim nechcú vyvolať primitívne zbožňovanie, či hlúpe uctievanie, ale očakávajú , že sa zachováme inteligentne, mierumilovne, s láskou voči svojim Otcom z vesmíru, ako im rovní a vďační. Očakávajú, že predtým na Zemi bude vládnuť mier, a všeobecná láska ľudí jedného k druhému, že ľudia budú rešpektovať všetky rasy a myšlienkové odlišnosti. Dúfajú, že úplne POROZUMIEME pravde ktorú nám prinášajú, a tiež dúfajú, že sa od nich veľa naučíme, a jedného dňa aj sami prispejeme vlastnou inteligenciou do banky vševesmírnych poznatkov, čím zvýšime všeobecnú úroveň uvedomelosti všetkých ľudí v nekonečnom vesmíre. Súčasnosť je veľmi dôležité obdobie v histórii ľudstva, keďže sme dosiahli dostatočnú úroveň chápania po technologickej stránke, a dokážeme plne chápať mechanizmus stvorenia, života... atď. Aj keď sa Posolstvá vyjadrujú vo veľmi jednoduchých pojmoch, vyjadrujú všetko potrebné na to, aby sme pochopili odkiaľ pochádzame, aby sme si uvedomili, v akom nepokojnom stave sa naša planéta teraz nachádza, a aby sme posunuli súčasné vedecké chápania a spoločenské správanie na tú úroveň, aby ľudstvo naplnilo svoj potenciál.
  Ak tento stav nastane, a až ten čas príde, Elohim nás navštívia, lebo budú očakávaní, prídu na Zem, na planétu plnú uvedomelých ľudí, pripravených na takýto kontakt.