Kniha je úplne z iného sveta. Stiahni si a prečítaj si ju!

Raeliánske Hnutie

FAQ

Posolstvo Elohim

 • Kto stvoril našich stvoriteľov Elohim?
  Keby sme verili v Boha, mohli by sme sa spýtať: "Kto stvoril Boha?" Keby sme verili v evolúciu a Veľký Tresk, tiež by sme sa mohli spytovať: "Odkiaľ sa vzala energia a hmota, z ktorej sa uskutočnil Veľký Tresk?" Elohim boli stvorení rovnako ako my, tiež ľuďmi z iných planét. Pre nich boli tamtí ľudia stvoriteľmi. Ide o nekonečný vesmírny cyklus života, tvorenia... . Jedného dňa vedci zo Zeme pôjdu skúmať vesmír, odídu na iné planéty stvoriť tam život, vytvoria tam svet podobný nášmu, aj ľudí "na svoj obraz".
 • Prečo potrebujú Ambasádu?
  Nie sú nijakí votrelci. Prejavili svoju túžbu stretnúť sa s nami, ale rešpektujú ak tomu povieme svoje "nie". Zostáva teda na nás privítať ich, a pozvánkou je práve Ambasáda. Prinajmenšom toto je potrebné urobiť.
  Bez neutrality územia na ktorom bude stáť Ambasáda, bez voľného vzdušného priestoru a oficiálneho pozvania by neohlásené a neželané pristátie mohlo spôsobiť veľké politické a ekonomické problémy a celosvetový chaos. Zároveň Elohim chcú, aby prvou inštitúciou, ktorú kontaktujú, bolo nimi založené nové hnutie, a nie staré náboženstvá, či pozemské ideológie, a nechcú ani kontaktovať vládu nijakého štátu, pretože nechcú v tomto nikoho favorizovať pred niekym druhým. Takže prídu len ak postavíme neutrálnu Ambasádu. Je to ich prejav lásky a rešpektu voči nám. Podľa pokynov Elohim Rael založil organizáciu zvanú Raeliánske Hnutie, neziskovú medzinárodnú organizáciu, ktorá spojí ľudí všetkých rás, národov a náboženstiev, ktorí si želajú pomáhať tomuto veľkému cieľu. Je to plne otvorená organizácia, ktorá sa nesnaží nikoho presviedčať, ale chce len objektívne a bez nátlaku informovať o svojich aktivitách a cieľoch, o svojej filozofii, a jednotlivec z nej môže kedykoľvek slobodne odísť a slobodný sa v nej aj cítiť. Žiaden člen hnutia nepoberá plat za svoju pomoc a činnosť, ba ani sám Rael.
 • Prečo sa Elohim jednoducho neukážu otvorene, aby tým podporili hnutie a tiež dokázali, že to čo Rael hovorí, je naozaj pravda?
  Skúsme si predstaviť takýto scenár... . Všemocné a doposiaľ neznáme bytosti, ktoré tvrdia, že vytvorili všetok život na Zemi, náhle prídu na Zem, buď pristanú, alebo budú krúžiť niekde nad obežnou dráhou, tak aby to všetci videli. Predstavte si, že by sa náhle objavili cudzie vesmírne lode. Ako by ľudia reagovali, keby uzreli mimozemské bytosti, ako vystupujú z vesmírnych korábov? Je veľmi pravdepodobné, že by boli považovaní za "nepriateľských votrelcov", a dôsledkom by boli istotne agresívne útoky zo strany vojenských leteckých síl pozemšťanov. Toto nie je prípustné! Teda predtým, než sa uskutoční mierumilovný kontakt, musia pozemšťania dosiahnuť určitý stupeň chápania, a musia byť informovaní, kto Elohim sú, a ako sa zachovať. Rael vyhlásil, že Elohim nám nedajú nijaké dôkazy v podobe "zázrakov" ako sa to stalo v časoch Krista, keď sa snažili týmto presvedčiť vtedajšiu populáciu o tom, že nás naozaj stvorili. Všetky vtedajšie zázraky, ktoré urobili, viedli napokon aj tak tomu, že Ježiša Krista ukrižovali, keďže filozofické učenia vtedajšej doby stáli v protiklade voči týmto neuveriteľným dôkazom. Ani týchto niekoľko fantastických zázrakov pozemským ľuďom nestačilo na to, aby sa im dokázalo, že Elohim sú stvoritelia. Musíme taktiež pripomenúť, že Elohim nechcú vyvolať primitívne zbožňovanie, či hlúpe uctievanie, ale očakávajú , že sa zachováme inteligentne, mierumilovne, s láskou voči svojim Otcom z vesmíru, ako im rovní a vďační. Očakávajú, že predtým na Zemi bude vládnuť mier, a všeobecná láska ľudí jedného k druhému, že ľudia budú rešpektovať všetky rasy a myšlienkové odlišnosti. Dúfajú, že úplne POROZUMIEME pravde ktorú nám prinášajú, a tiež dúfajú, že sa od nich veľa naučíme, a jedného dňa aj sami prispejeme vlastnou inteligenciou do banky vševesmírnych poznatkov, čím zvýšime všeobecnú úroveň uvedomelosti všetkých ľudí v nekonečnom vesmíre. Súčasnosť je veľmi dôležité obdobie v histórii ľudstva, keďže sme dosiahli dostatočnú úroveň chápania po technologickej stránke, a dokážeme plne chápať mechanizmus stvorenia, života... atď. Aj keď sa Posolstvá vyjadrujú vo veľmi jednoduchých pojmoch, vyjadrujú všetko potrebné na to, aby sme pochopili odkiaľ pochádzame, aby sme si uvedomili, v akom nepokojnom stave sa naša planéta teraz nachádza, a aby sme posunuli súčasné vedecké chápania a spoločenské správanie na tú úroveň, aby ľudstvo naplnilo svoj potenciál.
  Ak tento stav nastane, a až ten čas príde, Elohim nás navštívia, lebo budú očakávaní, prídu na Zem, na planétu plnú uvedomelých ľudí, pripravených na takýto kontakt.
 • Ako môžu Raeliáni veriť tomu, čo hovorí len jeden jediný človek?
  Všetko, čo Rael vo svojich knihách píše, potvrdzujú jednak staré náboženstvá, legendy, tradície, a rovnako aj moderná veda. Dôkazmi a stopami o kontaktoch pozemšťanov a ľudí z iných planét je popretkávaná celá naša história, a nachádzame ich na všetkých svetadieloch. A keď sa pozriete na dnešné najnovšie vedecké výdobytky, sú to veci, o ktorých Rael hovoril pred 32 rokmi. Raeliánska filozofia hlása zanechať slepú vieru a nahradiť ju rozmýšľaním a pozorumením, preto nás Rael žiada, aby sme skúmali samostatne, aby sme mu neverili slepo, a ak nám to logicky sedí, až potom nech to či ono pre nás platí.

Raeliánske Hnutie

 • Dostáva Rael od Raeliánskeho Hnutia plat?
  Nie. Raeliánske Hnutie je úplne nezisková organizácia, ktorá nikomu nedáva žiaden plat, ani Raelovi, dokonca ani sektretárke. Všetci členovia sú činní na báze dobrovoľnosti, pomáhajú koľko môžu a chcú, a počas svojho voľného času. Aby sa oddelili peniaze Raeliánskeho Hnutia od Raelových financií, je založená špeciálna nadácia zvaná "Raelian Foundation", a táto podporuje Raela finančne. Raeliáni takto môžu podporiť túto nadáciu, a tým aj Raela - ak si to želajú - ale nie je to nijaká povinnosť.
 • Prijímate teda dary a dotácie, kam tieto peniaze teda idú?
  Keďže naša spoločnosť je ešte stále založená na peňažnom systéme, Raeliánske Hnutie je nevyhnutne závislé od finančných dotácii a darov, ktorými financuje potom svoje aktivity na celom svete. Tieto finančné dary Raeliánske Hnutie používa na dva hlavné ciele:
  1, Informovať ľudí o Posolstvách Elohim odovzdaných Raelovi (letáky, postery, billboardy, reklamy, prenajatie prednáškových sál, platenie webových domén ... atď.)
  2, Postavenie Ambasády na oficiálne privítanie Elohim. Žiadny z členov Raeliánskeho Hnutia nepoberá žiaden plat, všetci pomáhame koľko môžeme a chceme, čiste na báze dobrovoľnosti. Toto sa týka aj Raela, ani on nepoberá od Hnutia žiadne peniaze, ani halier. Ak niekto chce Raelovi venovať nejaký finančný dar, môže tak urobiť kontaktujúc nadáciu "Raelian Foundation", ktorá je oddelená od účtov Hnutia, a vďaka týmto peniazom sa Rael môže venovať svojej misii profesionálne, a venovať jej všetok svoj voľný čas. Napríklad ak nejaký raelián je veľmi bohatý, a chce prispieť Raelovi, môže tak urobiť. Od nikoho sa však nič neočakáva.
 • V čom sa Raeliáni odlišujú od ľudí, ktorí veria v "Boha"?
  Najprv si musíme definovať, čo znamená pojem "Boh". Slovník zvaný "The Random House Webster's College Dictionary" definuje "Boha" ako "Stvoriteľ vesmíru; Vyššia bytosť". My, Raeliáni, neveríme v nijaké nadradené vyššie bytosti, ani v žiadneho stvoriteľa vesmíru. Sme preto ateisti. Musíme tu teraz spomenúť nekonečnosť a večnosť vesmíru. Nekonečno nemá ani začiatok ani koniec, ani priestorove ani časove, a takisto nie je možné stvoriť niečo z ničoho, keďže platí zákon zachovania energie a hmoty, a tak ani prípadný Boh by nemohol stvoriť hmotu, pretože tá je nestvoriteľná, ako je vedecky dokázané. Napokon, kto by potom stvoril "Boha" samotného? Dnešná veda smeruje k dokázaniu hypotézy, že pred Veľkým Treskom vesmír existoval podobne ako dnes, že sa donekonečna neustále cyklicky rozpínal a potom zas sťahoval do seba, podobne ako pulzujú mikročastice. Takto je vesmír večným. Samotný vesmír v ktorom žijeme - tento obrovský rozpínajúci sa "atóm" - je len malou časticou (atómom) v makrosvete. Takto je vesmír nekonečným. Raeliáni inteligentne chápu (nie veria), že ľudia z iných planét podobní nám, zvaní ELOHIM, ktorých technológie a veda sú pred nami desiatky tisíc rokov vytvorili život na Zemi tak ako ho dnes poznáme, vrátane ľudí "na svoj obraz". Elohim vysvetlili Raelovi (na prvom stretnutí v roku 1973), že vytvorili ľudí, ktorí jedného dňa stvoria ďalších ľudí, a tí zas ďalších, a takto až donekonečna, rovnako ako aj samotní Elohim boli stvorení inými ľuďmi. Sú to naši stvoritelia a preto k ním cítime veľký obdiv, ale určite ich mysticky a strachopudne nezbožňujeme! Milujeme ich ako svojich rodičov, a pripravujeme sa na ich príchod pred rokom 2035. Pochopili sme, že prostredníctvom genetických manipulácií s kyselinou DNA boli Elohim schopní stvoriť život z neživej hmoty, a podobne aj my, ľudia Zeme, sme sa vydali na túto vesmírnu púť, kopírujúc ich dielo - vo svojich laboratóriách geneticky tvoríme život. Čo myslíte, keď stvoríme život na inej planéte a tiež aj ľudí, budú nás v tamtom primitívnom svete považovať za Boha alebo bohov?
 • Považujú teda Raeliáni Raeliánizmus za náboženstvo?
  V skutočnom význame slova "náboženstvo", Raeliánizmus náboženstvom JE. Slovo náboženstvo bolo počas staroveku a stredoveku nepochopené, zle používané, a samotné náboženstvá dokonca i zneužité, a dnes sa chovajú spiatočnícky, takže niet divu, a je to aj prirodzené, že veľa ľudí sa dnes odvracia od všetkého čo je spojené s náboženstvom. Avšak musíme povedať, že ľudia majú v mysli zafixované idey o náboženstve trochu nesprávne, keďže slovo náboženstvo neznamená vieru v nejaké božstvo, ale pochádza z latinského "religére", čo znamená "vytvoriť spojenie", v tomto význame teda ide o spojenie medzi ľuďmi, medzi stvoriteľmi a pozemšťanmi, medzi ľuďmi a hviezdami, medzi všetkým zivotom vo vesmíre a nekonečnom.... atď. Navyše Budhizmus a Raeliánizmus sú ateistické náboženstvá, teda náboženstvá bez "Boha", keďže Boh nejestvuje. Človek sa dnes musí pozrieť do pôvodnej hebrejskej Biblie, aby si uvedomil, že ani v nej sa nehovorí o Bohu, ale v skutočnosti o ELOHIM, čo je gramaticky množné číslo (jednotné - Eloha), a znamená "tí, čo prišli z oblohy", alebo "tí, čo prišli z nebies".
  Teda musíme povedať, že Raeliáni neveria v Boha, ale chápu, že existujú Stvoritelia života na Zemi, ktorí vo fyzickej forme (lebo sú to ľudia ako my) prišli v dávnoveku na vtedy ešte neobývanú Zem (bola v "surovej" podobe, tak ako iné planéty slnečnej sústavy), a títo ľudia z nebies, genetickí inžinieri, naprojektovali a zasadili tu život. Je to teda skutočne niečo iného, než veriť v pánbožka lietajúceho na mraku, ktorý stvoril život mávnutím prútika za sedem dní, alebo v nemateriálnu "božiu silu", všemocnú a všadeprítomnú, ktorá akože stvorila život aj vesmír "z ničoho".
  Žijúc v dnešnej vedeckej dobe môžeme poľahky vidieť, ktorá z týchto teórií je racionálna a má logickú stavbu. A napokon je dôležité podotknúť, že aj keď raeliáni neveria v Boha, veria v Prorokov staroveku, ktorí boli vyslancami Elohim, a medzi ktorými sú Ježiš Kristus, Mojžiš, Budha, Mohamed, Krišna ....a ďalší, dokopy ich bolo okolo štyridsať. Títo ľudia boli - každý v inom období, a na inom mieste na svete - kontaktovaní stvoriteľmi Elohim, a priniesli ľuďom mnohé múdre učenia, o láske, osvietení atď... . Títo ľudia sa na Zem vrátia v spoločnosti Elohim, tak ako to sľubujú všetky staré náboženstvá, a to keď na Zemi nastane vhodná doba, keď ich budeme rešpektovať a milovať, a keď bude postavená Ambasáda.
 • Ako táto filozofia zmenila váš život, čo vám do života dala?
  To je naozaj veľmi dôležitá otázka, a som rada, že ste mi ju položili, a že sa chcete podeliť o moje 21-ročné skúsenosti, pretože práve pred 21 rokmi som prvýkrát čítala "Posolstvá Mimozemšťanov". Dalo by sa to všetko zosumarizovať jedným slovom - ŠŤASTIE. Nikdy som si predtým nemyslela, že by som mohla prežívať život plný čistého šťastia. Keď som sa dozvedela, že neexistuje žiaden "všemocný Boh" (bytosť, ktorej by som sa nikdy nemohla rovnať), ale že existujú uvedomelí ľudia z iných planét, ktorí nás stvorili vedecky, môj život sa úplne zmenil! Každý deň môjho života bol zrazu plný veľkých odhalení. Začala som bádať a hľadať, a najmä seba samú. Celý môj dovtedajší život bol nasledovanie dogmatických pravdiel, budovaných církvou, rodinou, školou, a spoločnosťou. Bola som dôsledná v dodržiavaní týchto všelijakých pravidiel, ale nebola som vnútorne naplnená. V mojom vnútri prebiehal boj, a tento konflikt ničil môj život, moju nevinnosť. Teraz môžem konečne zodpovedne povedať, že už nežijem vo vine a strachu. Môj život patrí mne, a som si zodpovedná za dôsledky všetkých svojich činov a rozhodnutí, som slobodná. Nie je nijaký Boh ani Diabol, pred ktorými by som sa mala cítiť vinná. Som v tom celom plne samostatná. Teraz tiež aj chápem, že nikto mi nemôže moje šťastie ukradnúť bez môjho dovolenia. Naučila som sa to na seminároch prebudenia organizovaných Raelom, že som si sama kapitánom lode svojho života, ba čo viac, že som aj samotnou loďou a aj vodou na ktorej ľoď pláva. Tvorím si svoj život samostatne, každý svoj deň. A najdôležitejšia vec je, že láskou, ktorú šírim kdekoľvek idem, môžem obohacovať svoj život, a aj životy ľudí, ktorých stretávam. Táto slobodomyseľná raeliánska filozofia mi dala do života ten najdrahocennejší poklad, a je ním môj šťastný život v mojich rukách. Život je pre nás všetkých nádherná odysea. Tak sa slobodne rozhodnite, ako si so svojim životom naložíte. (Donna)
 • Stretávate sa? Môžem sa zúčastniť aj ja?
  Áno, každý môže byť prítomný na našich neformálnych stretnutiach. Ak sa chcete zúčastniť týchto stretnutí vo vašej oblasti, kontaktuje Raeliánske Hnutie na Slovensku.
  Kontakt na nás nájdete na tejto webovej stránke.
 • Čítal som o vás, že sa v Hnutí konajú sexuálne orgie. Je to pravda?
  Nie! Raeliánske Hnutie na svojich seminároch neorganizuje žiadne sexuálne orgie. Je to naozaj smutné, ale médiá sú schopné vymyslieť si hocičo, len aby sa dobre predávali. Náboženské menšiny sú veľmi často terčom takýchto foriem útokov, a obeťami falošných ohovárok.
 • Kde je Eva, vyklonované dieťa?
  Raeliánske Hnutie je organizácia úplne oddelená od projektu Clonaid. Clonaid takisto nie je firma, ale iba meno projektu, a manažérkou je tam jedna členka Raeliánskeho Hnutia, Dr. Brigitte Boisselier. Rael ani Raeliánske Hnutie nepodporujú Clonaid finančne, ani Clonaid nefinancuje Raela, nemajú medzi sebou nijaké prepojenie, okrem toho, že Rael Clonaid založil (ihneď po založení ho zveril iným ľuďom), a okrem toho, že Rael Clonaid morálne podporuje, keďže jeho výskum a klonovanie umožní ľuďom jedného dňa dosiahnuť večný život. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte clonaid.com.
 • Je Raeliánske Hnutie kultom?
  Najprv si musíme definovať slovo "kult".
  Význam tohto slova je čiste neutrálny, teda je to mimo otázky dobra a zla.
  Websterov slovník definuje kult ako "systém náboženských vier a rituálov, ktorý má svojich členov". Podľa tejto definície je každá církev klasifikovateľná ako kult. Potom je v tomto slovníku ešte ďalšia definícia, ktorú používajú radi niektorí sociológovia a najmä teológovia: "kult je náboženstvo, ktoré je spoločensky nejako rušivé preto, že nie je ortodoxné, a má svojich členov". Raeliáni sú neprávom považovaní za "rušivých", a to len preto, že sa pokúšajú vysvetliť, že neexistuje boh, ale že sú ľudia z iných planét, čo je v rozpore so súčasnými primitívnymi vierami. Ďalšia definícia je: "Oddanosť nejakej myšlienke, osobe, alebo veci." Aj v tomto význame sú všetky náboženstvá kulty. Napokon zo slova kult vyšlo slovo "kultúra", v ktorej všetci žijeme. Katolícka církev je teda ďalším veľkým úspešným kultom.
 • Aký je názor Raeliánov na pedofíliu?
  Aj keď sú Raeliáni za slobodu sexuality, každopádne sa má na mysli iba sexualita dvoch DOSPELÝCH ľudí, ktorí navyše aj vedome odsúhlasili sexuálny akt. Ak ste teda pedofil, jednoznačne NIE STE vítaným v Raeliánskom Hnutí! Naše stanovisko je v tomto veľmi jasné, nielenže odsudzujeme pedofíliu ako duševnú poruchu, ale ak by nejaký z našich členov bol zapletený do nejakého pedofilného aktu, alebo bol čo len podozrivý z pedofílie, sme v tomto ohľade veľmi striktní, a okamžite vylúčime toho človeka z Hnutia, a nielen to, ale ho aj nahlásime na polícii, čo je úplne iné konanie, než ako to robí katolícka církev, ktorá pedofilných kňazov zakrýva, utajuje, a následne presúva z fary na faru, do iných diecéz, kde potom konajú rovnako obludne, a obetí týchto pedofilov je potom čoraz viacej. (pozri webku www.nopedo.org)
  Podaktorí si všimli našu raeliánsku filozofiu keďže čítali v niektorých francúzskych časopisoch a novinách ohováračské články, kde sa písalo, že sme za sexuálnu slobodu, a tým pádom, že podporujeme aj pedofíliu. Pravda je však totálne iná! Ako sme už vyššie spomenuli, pedofíliu považujeme za chorobu! Keď majú ľudia naplnený sexuálny život normálne, nikdy vôbec na sex s dieťaťom ani len nepomyslia, čo katolícki kňazi bohužiaľ častokrát robia, pretože ich sexualita je nenaplnená a neuspokojená!

  V niektorých článkoch sa píše aj o Raeliánkach v zoskupení „Angels“, čo je združenie žien, ktoré si slobodne vybrali rozvíjať si svoju ženskosť, a spomedzi ktorých niektoré sa rozhodli dať „sľub úplnej čistoty“ (čo bolo ich vlastné a slobodné rozhodnutie), a to, že svoju sexualitu zasľúbia len Stvoriteľom a Prorokom, a keď títo prídu na Zem, budú tieto ženy žiť sexuálne len s nimi. Tieto ženy majú na krku prívesok s ružovými pierkami, čím otvorene dávajú najavo, že nechcú mať žiaden sex. „Ružové pierka“ alebo „vyvolené Elohim“ (ako ich volajú) sa slobodne rozhodli, že to tak bude, podobne ako je tomu u katolíckych mníšok. Je to súčasťou našej filozofie, filozofie slobodnej sexuality, ktorú hlásame, že je tu aj možnosť nemať sex vôbec. V tejto organizácii (Angels) existujú aj dievčatá, ktoré sú ešte pod zákonom, a tak pochopiteľne ešte nemôžu mať sexuálne styky, a dávajú to najavo čiernymi pierkami, aby sa zaistilo, že žiaden dospelý Raelián sa nebude omylom snažiť ju zviesť. Tieto dievčatá sa tiež môžu rozhodnúť, že v budúcnosti nebudú mať sex vôbec, takže podľa svojho slobodného rozhodnutia odmietnu sex so svojimi rovesníkmi (napríklad keď budú mať už dovolené mať sex – napr. vo veku 16 rokov..), hoci bežné dievčatá v tomto veku už sex normálne praktikujú. Takéto dievčatá budú mať na krku tiež ružové pierka, spolu s čiernymi. V niektorých novinách sa ohováračsky písalo, že toto krásne rozhodnutie – rezervovať svoju sexualitu výlučne pre Prorokov a Stvoriteľov – je tiež náznakom pedofílie, čo je trápne a smiešne! Opakujeme, že raeliánska filozofia je proti akejkoľvek forme pedofílie, a považuje ju za duševnú poruchu, a tiež ju nikdy nebudeme tolerovať vo svojej organizácii, v našom Hnutí. Ktorýkoľvek člen Hnutia, nech by mal akúkoľvek vysokú funkciu, ktorému by bolo dokázané, že mal pedofilný sexuálny styk, by bol okamžite vylúčený z Hnutia, a bolo by to oznámené aj príslušným autoritám (polícii).
 • Vprašanje: Kaj je z Svastiko?
  Odgovor: Resnico o tem simbolu 'dobre volje' spoznajte na ProSwastika.org