Kniha je úplne z iného sveta. Stiahni si a prečítaj si ju!

Raeliánske Hnutie

Rael: posol Elohim

Rael: posol ElohimTo ráno 13. decembra 1973, sa uskutočňuje veľké a dramatické strenutie RAELa, vtedy ešte Clauda Vorilhona, 27-ročného vydavateľa časopisu o automobiloch, s bytosťou z inej planéty, neďaleko sopky v strednom Francúzsku s názvom "Puy de Lassolas". Tento mimozemšťan mu podal detailné vysvetlenie o pôvode ľudí Zeme, a aj informácie o tom, ako zorganizovať budúcnosť ľudstva. Toto všetko je opísané v jeho knihách, ktoré nájdete na tomto webe, s názvom Posolstvo Mimozemšťanov. Po šiestich ďalších stretnutiach s mimozemšťanom, kde získal ďalšie informácie, sa Rael rozhodol prijať toto svoje nové poslanie, a začal informovať ľudí o tejto novej a revolúčnej teórii, o tomto jeho stretnutí a o Posolstve pre ľudstvo, a začal pripravovať ľudí na to, aby privítali svojich Stvoriteľov, zvaných Elohim, bez mysticizmu a strachu, teda ako vyspelé, uvedomelé a vďačné ľudské bytosti. Na začiatku svojej činnosti proroka trpel niekoľko mesiacov stresmi, a takmer kvôli tomu dostal žalúdočné vredy, až sa napokon rozhodol zanechať svoju prácu ako žurnalista a pretekár, a plne sa oddal svojmu poslaniu, ktoré mu zveril mimozemšťan, ktorého stretol - Jahve. Počas prvého roku po neuveriteľnom stretnutí sa mu podarilo dosiahnuť vydanie Knihy, ktorá hovorí pravdu o stretnutí a pôvode ľudí, objavil sa vo francúzskej televízii a tiež aj v niekoľkých rádiových show, plus zorganizoval niekoľko prednášok a konferencií. Prvá konferencia sa konala 19. septembra 1974 v Paríži a zúčastnilo sa na nej vyše 2000 ľudí. Krátko potom založil MADECH, hnutie alebo skupinu ľudí, ktorí mu chceli pomôcť rozširovať Posolstvo Elohim, a toto hnutie sa neskôr premenovalo na Raeliánske Hnutie. Koncom roka 1974 malo hnutie 170 členov. Dnes je v hnutí 65000 členov v 90 krajinách sveta.

7. októbra 1975 nastalo ďalšie stretnutie s Elohim, kde mu boli podané dodatočné informácie, a tieto sú obsiahnuté v druhej časti knihy Posolstvo Mimozemšťanov. Odvtedy Rael cestuje po svete, organizuje prednášky, stretnutia a semináre na každom kontinente, kde sa zúčastňujú všetci tí, ktorí si želajú privítať našich Stvoriteľov Elohim.

Je ďalej aj autorom ďalších kníh ako napríklad Zmyslová Meditácia, ktorá je - dá sa povedať- hlavnou témou jeho učení, Géniokracia - kde sa píše o zdokonalení politického systému na Zemi v rámci skvalitnenia života ľudí, Áno klonovaniu ľudí - kde vysvetľuje aká fantastická budúcnosť čaká ľudstvo vďaka vedeckej a technologickej revolúcii v súčasnosti.

Počas uplynulých rokov sa Rael zúčastnil na mnohých akciách: napríklad na podporu používania kondómov - čo sa konalo na rôznych školách, na akciách osvety ohľadne masturbácie, na akciách na ochranu náboženských menšín so sloganom: "tolerovať odlišnosti nie je dostačujúce, treba milovať odlišných ľudí". Požiadal - čo malo kontroverzné reakcie v spoločnosti - aby všetky náboženské texty boli cenzúrované, keďže mnohé z nich nerešpektujú ľudské práva, vrátane Biblie a Koránu! Založil CLONAID, prvú spoločnosť na klonovanie ľudí na svete, podporoval GMO, teda geneticky upravované potraviny, keďže je to jediná šanca ako pomôcť spoločnostiam kde vládne chudoba a hlad, založil Clitoraid, spoločnosť podporujúcu ženy, ktorých klitoris bol násilne odstránený z primitívnych nábožensko-fanatických dôvodov, a ktorá má za cieľ pomôcť týmto ženám tak, aby moderná genetika a chirurgia znovu zrekonštruovali ich orgány, aby tieto ženy mohli prežívať sexuálne potešenia. Rael takisto navrhol založenie Spojených štátov Afrických, v rámci zvedečtenia čierneho kontinentu, a v rámci emancipácie afričanov spod útlaku Ameriky a Európy.

Rael bol hosťom v mnohých televíznych programoch a reláciách na celom svete, ako napríklad 60-minútové show na CNN, FOX, BBC news, v relácii "Breakfast with Frost" či "Entertainment Tonight", spomínajúc tu len niektoré z nich. Bol pozvaný predniesť svoje futuristické vízie pred Americkým Kongresom, a tiež sa stretol s mnohými politikmi a lídrami po celom svete, ako bol napríklad president Konga Denis Sassou N'Guesso, ktorý ho prvýkrát privítal v roku 2000. Mnohí umelci sveta ho uznali, ako napríklad francúzsky autor Michel Houellebecq, či Hugh Hefner.

Vo väčšine legiend starovekých národov, v mnohých kultúrach či náboženstvách na Zemi existuje ohlásený a večne očakávaný posol, ktorý má prísť. Či už je to budhistický Maitreja, Mesiáš u židov, nový príchod Ježiša u kresťanov, alebo niekto inak pomenovaný... napríklad u afrických kmeňov, indiánov...atď. RAEL je tým ďalším poslom v rade prorokov Elohim na Zemi; a neprišiel nás o niečo prosiť, podobne ako ani tí predošlí, ale naopak prišiel nám povedať, čo od nás Stvoritelia očakávajú. Toto RAEL robí posledných 30 rokov! Neustále cestuje po svete a ohlasuje skorý príchod Elohim do Ambasády na to určenej, ktorá mý byť postavená v Izraeli do roku 2035, kde sa naši tvorcovia stretnú s nami, svojim deťmi. Obráťme teda svoju myseľ k vesmíru, nájdime lásku v našich srdciach, a pripravme sa na ich privítanie!